Otvoren je rok za registracije članova HSDP-a te ujedno i počinje teći natjecateljska sezona 2023., koja sukladno Odlukama IO-a HSDP-a traje od 1.4.2023. do 31.12.2023.g.

Podsjećamo da svi klubovi i udruge članice HSDP-a moraju Uredu HSDP-a u roku za registraciju – razdoblje od 01. travnja do 15. svibnja tekuće godine, dostaviti zajedničku listu svojih članova koji žele steći pravo nastupa i sudjelovanja na natjecanjima u narednoj natjecateljskoj sezoni te zatražiti izdavanje novih, odnosno produženje postojećih registracija za takve članove, uz dostavljanje sve potrebne dokumentacije sukladno odredbama ovog Pravilnika o registraciji članova HSDP-a.

Ovdje se nalazi Odluka o visini kotizacije za sezonu 2023., Pravilnik za natjecanja u daljinskom plivanju, potrebni obrasci za registraciju članova, Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji članova HSDP-a, izmijenjeni Pravilnik o registraciji članova HSDP-a te Odluka o promjeni dobnih kategorija.