Izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić je sveučilišni profesor na Sveučilištu u Zadru, Odjelu za ekonomiju. 

Bavi se istraživanjem i obrazovanjem u području ekonomskih znanosti (posebno organizacije, menadžmenta, turizma i sporta) te agroekologije. Među ostalim, nositelj je i izvođač predavanja na predmetu Menadžment u sportu i e-sportu.

Prije dolaska na Sveučilište u Zadru, bio je 20 godina na čelu nekoliko tvrtki u hrvatskom gospodarstvu u različitim gospodarskim granama kao predsjednik/član uprave i/ili izvršni direktor. Time je stekao veliko praktično iskustvo u vođenju tvrtki koje sada uspješno koristi u svom svakodnevnom radu u znanosti i u prenošenju znanja studentima, kao na ostalim projektima na kojima radi.

Rekreativno se bavi sportom u slobodno vrijeme.