Temeljem članaka 58., 59., 60. i 61. Statuta Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, Izvršni odbor
Hrvatskog saveza daljinskog plivanja na svojoj je on-line sjednici održanoj putem aplikacije
„Microsoft Teams“ dana 07.12.2022.g. donio
ODLUKU
o imenovanju Karle Šitić na mjesto Glavnog tajnika HSDP-a za mandatno razdoblje 2022. – 2026.

Karla Šitić izabrana je na mjesto i funkciju Glavnog tajnika Hrvatskog saveza daljinskog plivanja te
nastavlja obavljati sve Statutom predviđene dužnosti, a na temelju Ugovora o radu sklopljenog dana
7.12.2022.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zadru, 7.12.2022.

Predsjednik HSDP-a
Dražen Adžić

Na znanje: Svim članicama HSDP-a
Hrvatski olimpijski odbor