Izvršni odbor Hrvatskog saveza daljinskog plivanja na svojoj je elektronskoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2023. g. donio Odluku o visini kotizacija HSDP-a za strane državljane za 2023. godinu, kao i Odluku o visini pristojbe za žalbe i prigovore i o visini kotizacija za službene osobe HSDP-a za 2023. godinu. Odluke možete vidjeti ovdje:

Odluka o visini kotizacija HSDP-a za strane državljane za 2023. godinu

Odluka o visini pristojbe za žalbe i prigovore i o visini kotizacija za službene osobe HSDP-a za 2023. godinu