Objavljen je trenutni poredak u Cro Cup-u nakon 14.utrke, kao i ekipni poredak nakon 14.utrke.
Također, objavljen je i poredak nakon posljednje, 5.utrke Grand Prix HSDP-a.
Poredci se nalaze u zasebnim Excel (xlsx) datotekama u odjeljku “Trenutni poredak – CRO CUP i GRAND PRIX”.