Ovdje možete vidjeti Odluke Izvršnog odbora te sve potrebne materijale za održavanje sudačkog seminara na Silbi, 01.09.2023.g.

Raspored održavanja seminara za suce

Pravila plivanja na otvorenim vodama HSDP-a

Odluka o visini naknade suci

Odluka o visini kotizacije za seminar- suci

Kodeks sudaca HSDP-a

.