U subotu (19.12.2020.) putem aplikacije „Microsoft teams“ održana je online Izvanredna skupština Hrvatskog saveza daljinskog plivanja na kojoj su izabrani članovi stalnih komisija HSDP-a kao i članovi Mirovnog vijeća.

Pod predsjedanjem g. Milana Žužića održana je Izvanredna skupština HSDP-a na kojoj su određeni sastavi Stegovne komisije, Komisije za natjecanja, Zdravstvene komisije, Komisije za molbe i žalbe izvan stegovnog postupka kao i Mirovnog vijeća .
U Stegovnu komisiju izabrani su: Nikolina Kuvačić, Monika Grabovac Herceg i marin Đuderić kao stalni članovi te Josip Punek i Patricija Alberini kao njihovi zamjenici.
Komisiju za natjecanja čine: Boris Korbar, Petar Matić i Krešimir Bošković.
U Zdravstvenu komisiju izabrani su: Josip Varvodić, Silva Masnov i Giuliana Nicolazzi.
Komisiju za molbe i žalbe izvan stegovnog postupka čine : Stjepan Kuvačić, Maja Franić i Ivan Šitić dok su u Mirovno vijeće izabrani Tonći Lokas, Tonći Mirosavac i Hrvoje Bailo kao stalni članovi te Grgur Prižmić, Mirko Rutar i Dunja Jutronić kao zamjenski članovi.
Nakon održane Izvanredne skupštine održana je i konstituirajuća sjednica Komisije za natjecanja na kojoj je za predsjednika navedene komisije izabran g. Krešimir Bošković.
Također je na elektronskoj sjednici Izvršnog odbora HSDP-a za dopredsjednika Saveza izabran g. Milivoj Mirosavac, direktor Cro Cup-a.