Objavljena je preliminarna rang-lista kandidata za upis u razredne odjele za sportaše.
U Tablici (excel datoteka) možete vidjeti preliminarnu rang-listu prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti.
Molimo eventualne prigovore dostaviti na mail adresu Saveza info@hsdp.hr do 21.06.2024.g.
Objavljen je i Obrazac kriterija sportske uspješnosti za 2024.