Objavljena je konačna rang-lista kandidata za upis u razredne odjele za sportaše.
U Tablici (excel datoteka) možete vidjeti konačnu rang-listu prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti.
Objavljen je i Obrazac kriterija sportske uspješnosti za 2024.