Objavljen je protokol prevencije i postupanja u situaciji Covid-19 epidemije na natjecanjima u sustavu HSDP-a.