Na sastanku IO- a HSDP-a donesena je Odluka o visini nagradnog fonda za ukupni poredak u HSDP Grand Prix 2021.
Odluku možete vidjeti u odjeljku “Dokumenti”