Objavljen je trenutni poredak u Cro Cup-u nakon 5. utrke u Rtini.
Također, objavljen je trenutni ukupni poredak klubova.