OBAVIJEST ORGANIZATORIMA PLIVAČKIH MARATONA

Pozivaju se organizatori plivačkih maratona čija natjecanja nisu u Kalendaru Državnih prvenstava i CRO CUP-a, a koji su zainteresirani da njihova utrka bude uvrštena u Kalendar natjecanja na web stranici ovdje da podatke o svojoj utrci pošalju na službenu mail adresu Saveza: info@hsdp.hr .
Prijava treba sadržavati:
1. Mjesto i datum održavanja maratona
2. Dužinu utrke (ako se organizira više utrka, sve dužine)
3. Predviđeno vrijeme početka utrke
4. Kontakt osobu
5. Web ili facebook adresu na kojoj se mogu dobiti detaljnije informacije o utrci