Kontakt

 • Sjedište:
  Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6, 21460 Stari Grad
 • Adresa za dostavu pošte:
  Karla Šitić,
  Gundulićeva 50,
  21000 Split
 • Telefon:
  Gl.tajnica Karla Šitić: 091 163 37 55
 • Mail:
  info@hsdp.hr