VAŽNA OBAVIJEST!

Obzirom da raspolažemo informacijom da je osoba iz Starog Grada naručila izradu kopije službenog pečata HSDP-a, a koja je u petak 20.10.2020.g. i uručena u Starom Gradu, ovim putem obavještavamo cjelokupnu javnost da je jedini zakonski zastupnik HSDP-a predsjednik HSDP-a g. Milan Žužić te da jedini on ima pravo na upotrebu službebog pečata.
Svaka zlouporaba službenog pečata krivično je djelo te će takvi slučajevi biti prijavljeni Ministarstvu unutarnjih poslova.
 
Izvršni Odbor HSDP-a