POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU HRVATSKOG SAVEZA DALJINSKOG PLIVANJA

Hrvatski savez daljinskog plivanja

I.K.Sakcinskog 6

21460, Stari Grad

                                                                                                       Članicama HSDP

Svima

 

Temeljem članka 35. Statuta Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, sazivam Redovnu godišnju skupštinu Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Skupština će se održati u Poreču dana 30.03.2019. s početkom u 13:00 sati u dvorani za sastanke Sportske dvorane ”ŽATIKA”. Za Skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
 • Verifikacijske komisije
 • Radnog predsjedništva
 • Zapisničara
 • Ovjerovitelja zapisnika
 1. Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine
 2. Prijem novih članica u HSDP
 3. Izvješća za 2018. godinu
  • Izvješće Predsjednika HSDP o radu Saveza u 2018.
  • Financijsko izvješće za 2018. godinu
  • Izvješće Nadzornog odbora
  • Izvješće direktora CRO CUP-a
  • Izvješće o reprezentaciji
 4. Plan aktivnosti HSDP u 2019. godini
  • Plan rada HSDP
  • Financijski plan
  • Plan nastupa reprezentacije
  • Kalendar državnih prvenstava i CRO CUP-a
 5. Izbor najuspješnijih plivačica i plivača u 2018. godini
 6. Izvješće o pripremi FINA UltraMarathon Grand Prix Croatia 2019.
 7. Razno

 

 

U Poreču, 22.03.2019.                                                                      Predsjednik HSDP

Milan Žužić